Mực tuộc nhúng chao khoai mônMực tươi còn ngời – vật liệu đã ngon, chế biến công phu càng ngon hơn. Ảnh: NKNhúng mực chín xong chấm với muối rang nồi đất giã ớt chim xanh. Cái giòn chua chua nồng nồng của miếng mực khi nhai chắc chắn giúp cho bạn khám phá một thứ hương vị mới của quê nhà. Thỉnh thoảng thêm vài cọng rau thiên nhiên (không trồng) càng lành hơn. Có khi món ăn là dòng sông mà không bao giờ bạn tắm lại được lần thứ hai, vì sông trôi là trôi mất biệt.


Ngữ Yên


Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s